Tarantos ve Taranta
Bu makamlar, Andalucia’nın doğu bölümünde Almeria bölgesinde doğmuştur. Tarantas’ın ritmi tutarsız vuruşlarıyla çok serbesttir. Tarantas, söylenir, çalınır ama dans edilmez. Flamenko-sharp’a transpoze edilmiş phyrigian moda dayanır. Taranto, ritminin dışında her yönüyle tarantasa benzer. Taranto, 2/4’lük ritme sahiptir ve tarantosun dansedilebilir şeklidir.

Tarantas’ta ritmik yapının yokluğu nota çözümünü zorlaştırır çünkü standart müzik notasyonu belirli bir ritm birimine dayanır.

Leave a Reply